Platforma ODR

EnglishGermanPolish

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR:

  • http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jednocześnie przypominamy, że adres naszej poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami skontaktować to info@ezzygroom.eu